Průběh léčby

Konzultace a vstupní vyšetření

Při první návštěvě pacienta vyšetříme a nastíníme další možnosti ortodontické léčby, její časovou náročnost a finanční spoluúčast pacienta. Pro přesné stanovení léčebného plánu je potřeba zhotovit ortodontické dokumentační modely chrupu, panoramatický RTG snímek chrupu, profilový RTG snímek hlavy, fotodokumentaci pacienta a u rostoucích pacientů někdy i RTG snímek zápěstí k určení skeletálního věku. U některých složitých případů je nutné i CT vyšetření.  Na základě těchto vyšetření zhotovíme individuální léčebný plán, který s pacientem nebo s rodiči podrobně probereme a na jeho základě můžeme zahájit ortodontickou léčbu.

Aktivní fáze léčby

Naprostou většinu ortodontických vad řešíme pomocí fixních aparátů (neboli pevná rovnátka, zámečky či rovnátka napevno). Během aktivní fáze provádíme posuny zubů a zubních oblouků do plánovaného postavení. Nejčastěji k tomu používáme kovové zámečky. Můžeme také nabídnout keramické zámky, které jsou méně nápadné. Průměrná doba léčby fixním aparátem je 2 roky, může být však delší i kratší v závislosti na závažnosti vady. Nezbytným předpokladem pro léčbu fixním aparátem je vzorná ústní hygiena. Pokud si pacient během léčby správně čistí zuby, pak nehrozí, že by se pod zámečky kazily. Je potřeba aby každý pacient s fixním aparátem pravidelně navštěvoval svého ošetřujícího zubního lékaře a pokud možno i dentální hygienistku.  Je potřeba věnovat pozornost stravovacím návykům, vyhýbat se některým potravinám (např. oříšky, topinky…), aby nedošlo k uvolnění zámečku ze zubu nebo poškození aparátu.

Popis fixního aparátu

Retenční (udržovací) fáze léčby

Po sejmutí fixních aparátu musí pacient po určitou dobu nosit retenční desky nebo ESSIX dlahy a tzv. fixní retainery podle stanoveného léčebného plánu. Tyto zařízení brání návratu zubů do původního postavení a umožňují zubům přizpůsobit se nové poloze a tím zajistit stabilní výsledek ortodontické léčby.

Fixní retainer

Snímací retainer

Retenční dlaha

budova

Kontaktujte nás

ORTODONCIE ZLÍN

MUDr. Pavel Michalík
Tyršovo nábřeží 7143
Zlín 760 01

Naše smluvní pojišťovny

Máte nějakou otázku nebo se chcete objednat? Napište nám telefonní číslo a my zavoláme zpět.

Telefonní číslo prosím zadejte bez mezer a předčíslí ve tvaru 777888999.