Pro lékaře

Smíšená dentice

První návštěva u ortodontisty by měla proběhnout po prořezání prvních stálých zubů (zpravidla prvních stálých stoliček a středních řezáků), většinou ve věku 7-8 let. V tomto období je nutné zhotovit panoramatický RTG snímek chrupu a provést diagnostiku případného stěsnání, zákusu, zkříženého skusu, otevřeného skusu, retence zubů nebo jinou ortodontickou vadu.

V závislosti na vadě buď zahájíme ortodontickou léčbě, nebo provádíme aktivní sledování a řídíme prořezávání stálých zubů při výměně chrupu.

Ve smíšeném chrupu léčíme tyto vady:

zákus řezáků
zkřížený skus
retenci zubů (zaklínění v kosti)
odstraňujeme zlozvyky (např. cucání palce)
pacienty s nezaloženými stálými zuby je nutné sledovat na ortodoncii!!!

Stálý chrup

Většinu ortodontických vad léčíme ve stálém chrupu, nejčastěji fixním ortodontickým aparátem v obou zubních obloucích. Některé těžké skeletální vady (např. pravá progenie nebo skeletálně otevřený skus) léčíme až po ukončení růstu v dospělosti.

Dospělí pacienti

Dospělé pacienty lze léčit podobně jako dětské nebo dospívající. Pokud mají zdravý parodont, je léčba i velmi podobná. Chybějící růst nás ale někdy nutí častěji používat extrakční terapii. U pacientů s parodontitidou je léčba rovněž možná a mnohdy i prospěšná. Je ovšem nutná dobrá spolupráce s parodontologem nebo dentální hygienistkou. Specifickou skupinou jsou pacienti před protetickou nebo implantologickou rehabilitací chrupu.

budova

Kontaktujte nás

ORTODONCIE ZLÍN

MUDr. Pavel Michalík
Tyršovo nábřeží 7143
Zlín 760 01

Naše smluvní pojišťovny

Máte nějakou otázku nebo se chcete objednat? Napište nám telefonní číslo a my zavoláme zpět.

Telefonní číslo prosím zadejte bez mezer a předčíslí ve tvaru 777888999.